Myopie

Wat is myopie? 

Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, is een afwijking van het oog waarbij een min-bril nodig is om veraf scherp te kunnen zien. Dit is wereldwijd de snelst toenemende oogafwijking. Met name onder kinderen is de groei zorgwekkend. In de laatste veertig jaar is het aantal bijziende jongeren verdubbeld en onderzoek wijst uit dat kinderen die op jonge leeftijd bijziend zijn, een verhoogde kans hebben om later ernstige oogziektes met beperkte behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Hoe ontstaat myopie? 

De aanleg voor myopie is erfelijk bepaald: bijziende ouders krijgen vaak kinderen die ook bijziend zijn. Daarnaast speelt de levensstijl van het kind een grote rol bij het ontwikkelen van myopie. 

 Tegenwoordig brengen kinderen veel tijd door met intensief kijken op korte afstand, of dat nu naar een (school)boek, tablet of smartphone is. Hier zijn de ogen niet voor gemaakt en om dichtbij goed te kunnen zien, moeten de oogspieren zich inspannen en gaat de oogbol vervormen. Op den duur kan deze compensatie leiden tot verslechterd zicht en blijvende schade: myopie.

 Hierdoor kunnen kinderen dichtbij vaak goed zien, maar beelden in de verte worden onscherp. Dit kan aan het begin slechts een kleine afwijking zijn, maar myopie is vaak sterk progressief en kan voor grote problemen zorgen op latere leeftijd. 

 

Bijziend, dan zet je toch gewoon een bril op? Dat lijkt een simpele oplossing, maar wist je dat één op de drie kinderen met een sterke min-bril (-6 of meer) later ernstig slechtziend wordt?

Gevolgen van myopie 

Hoge myopie (minimaal -6) verhoogt de kans op een oogziekte op latere leeftijd aanzienlijk: één op de drie kinderen met een sterke min-bril wordt later ernstig slechtziend door een oogziekte, zoals maculadegeneratie, netvliesloslating of glaucoom. 

Wanneer moet je je zorgen gaan maken? 

Bepaalde factoren verhogen de kans op bijziendheid bij een kind, namelijk wanneer hij/zij: 

Langer dan een half uur achter elkaar achter een beeldscherm zit;

Minder dan twee uur per dag buiten is;

- kleine beeldschermen, zoals tablets en smartphones, op minder dan dertig centimeter afstand houdt;
- een of twee bijziende ouders heeft: myopie is erfelijk bepaald.

Ook komen sommige signalen vaak voor bij kinderen met bijziendheid:
- klachten over hoofdpijn of vermoeide ogen;
- moeite op school door het niet goed kunnen lezen van het bord;
- dicht bij de televisie of computer gaan zitten;
- veel knipperen’
- een boek heel dichtbij houden bij het lezen;
- objecten in de verte niet goed kunnen zien;
- veel in de ogen wrijven;
- ogen vaak dichtknijpen.

Klinkt dit bekend en kun je één of meerdere van deze risicofactoren afvinken bij je kind? Dan raden wij aan een oogscreening uit te laten voeren, zodat tijdig ingegrepen kan worden en we ernstige oogafwijkingen op latere leeftijd kunnen voorkomen.